Vlaanderen


 

De werknemer wil een opleiding volgen

Er bestaan verschillende steunmaatregelen voor wanneer een werknemer zich wil bijscholen.

  • Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Een werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon indien hij/zij een erkende opleiding volgt. Als werkgever krijg je een financiële compensatie van de overheid voor deze afwezige uren.

Voor meer info, raadpleeg de website www.vlaanderen.be

  • Opleidingscheques

Werknemers kunnen ook buiten de werkuren een opleiding volgen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Met de opleidingscheques betaalt de werknemer maar de helft van het inschrijvingsgeld. De andere helft wordt betaald door de Vlaamse overheid.

Voor meer info, raadpleeg de website www.vlaanderen.be.  

  • Opleidingskrediet/Aanmoedigingspremie

Werknemers die hun loopbaan onderbreken om een opleiding te volgen, hebben recht op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Bovenop de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) ontvangt de werknemer een aanvullende uitkering.

Voor meer info, raadpleeg de website www.vlaanderen.be
 

Een werknemer kan ook (gratis) opleidingen volgen bij de VDAB, ontdek hun aanbod op www.vdab.be