Waarvoor staat Commerce Training


 

Als team hebben we een aantal doelen die we vooropstellen. We zouden graag: 

1. Het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen

We streven naar een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zo kunnen jongeren met een algemene of arbeidsgerichte opleiding zich maximaal voorbereiden op de arbeidsmarkt. Om leerlingen en leerkrachten in het onderwijs een betere voeling te geven met de laatste ontwikkelingen in de sector en de praktijk op de werkvloer, wil de sector hen in contact brengen met het bedrijfsleven door middel van workshops, observatiebezoeken of bedrijfsstages. Kwalitatieve stages, onder verschillende vormen, zorgen ervoor dat leerlingen kunnen proeven van alle aspecten van een beroep in de handel. Duaal leren is het instrument bij uitstek, voor de handel, om dit te realiseren. 

2. Een competentiebeleid, waaronder levenslang leren, uitwerken en verspreiden

De sector ervaart een sterke transformatie, met een doorgedreven digitalisering. Om de nodige vaardigheden te ontwikkelen om nieuwe taken goed uit te voeren, zijn opleidingen en bijscholingen onmisbaar geworden. We willen een cultuur van levenslang leren promoten, samen met de handelaars in de sector, en een bijhorend competentiebeleid uitwerken en verspreiden. Sectorale opleidingen uitwerken en aanbieden voor deze paritaire comités, vormen de grondslag van deze ambitie. 

3. Meewerken aan een positief imago van de sector en aan diversiteit op de werkvloer

De handel is bij uitstek een laagdrempelige instapsector met een breed doelpubliek. Door de arbeidskrapte wordt er nu al druk gerekruteerd in de sector. Toch willen we nog meer talenten naar de sector aantrekken door nauw samen te werken met arbeidsbemiddelaars en door de beroepen in de handel op een fijne manier in de kijker te zetten.  

De sector wil ook de werkgevers sensibiliseren, informeren en ondersteunen bij de integratie van werknemers met een handicap. We hebben een laagdrempelige sector met veel doorgroeimogelijkheden. Er bestaan tal van voorbeelden van gemotiveerde en leergierige winkelmedewerkers die doorgroeiden tot winkelmanager, regioverantwoordelijke en zelfs enkele tot bestuurder van de onderneming. Samen willen we werken aan een sector waar diversiteit en inclusie een ankerpunt vormen.