WalloniŽ


 

Overzicht

1. Wallonië

2. Duitstalige gemeenschap

 


1. Wallonië

De onderneming wil een werknemer opleiden:

 • Crédit d’adaptation

Wanneer je minimum 3 werknemers dient bij te scholen door bijvoorbeeld gewijzigde omstandigheden in de functie, polyvalentie, nieuwe bedrijfsprocedures of bedrijfssystemen,… kan je hiervoor financiële ondersteuning krijgen.

Ook wanneer werknemers van minimum 45 jaar een mentoropleiding volgen, kan je hiervoor financiële ondersteuning krijgen.

Voor meer info, raadpleeg de franstalige website www.leforem.be

 • Cheques formation pour PME

Als kmo kan je opleidingscheques ter waarde van € 30 elk bestellen, waarvan je slechts 50% zelf betaalt. De andere helft wordt door de overheid betaald. Hiermee kan je je medewerkers opleidingen laten volgen in een erkend opleidingscentrum.

Voor meer info, raadpleeg de Franstalige website www.leforem.be

 • Fonds de l'expérience professionelle (FEP)

Je kan beroep doen op het FEP voor projecten waarmee je de arbeidsomstandigheden wil verbeteren van medewerkers die ouder zijn dan 45 jaar.

Je kan een subsidie aanvragen om:

 • een meting uit te voeren (met een goedgekeurd meetinstrument)
 • risicofactoren te detecteren (via een goedgekeurde diagnostische methode)
 • concrete projecten te financieren om het fysiek werk te verlichten
 • opleidingen aan te bieden om de werkomstandigheden te verbeteren

 Voor meer info, raadpleeg de Franstalige website www.leforem.be

Ter informatie: 

Wanneer een werknemer een opleiding volgt die recht heeft op Betaald Educatief Verlof heeft de onderneming recht op een forfaitaire vergoeding.

Voor meer info, raadpleeg de Franstalige website van www.leforem.be

De onderneming wil een werkzoekende opleiden:

 • Plan Formation Insertion (PFI)

U kan een werkzoekende opleiden volgens uw specifieke behoeften en hem vervolgens in dienst te nemen voor ten minste de duur van de opleiding.

Voor meer info, raadpleeg de Franstalige website www.forem.be

 

2. Duitstalige gemeenschap

De onderneming wil een werknemer opleiden:

 • BRAWO

Je kan financiële ondersteuning krijgen als je je werknemers (maximum 5 per opleidingsonderwerp) een professionele opleiding wil laten volgen. Deze subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies.

Voor meer info, raadpleeg de website www.ostbelgienbildung.be

 • Ausbildungsbeihilfen (opleidingspremie)

Indien je een grotere groep werknemers (minimum 6) wilt bijscholen, kan je voor zowel bedrijfsspecifieke opleidingen (vb. intern IT-systeem, ISO-certificering, polyvalentie, …) als voor meer generieke opleidingen een financiële ondersteuning krijgen, uitgezonderd voor wettelijk verplichte opleidingen. 

Voor meer info, raadpleeg de website www.adg.be

De onderneming wil een werkzoekende opleiden:

 • Formation Professionnelle Individuelle en entreprise (FPI)

Je kan een werkzoekende opleiden in jouw onderneming in functie van jullie noden. 

Voor meer info, raadpleeg de website www.adg.be