Vlaanderen


 

Overzicht

1. De onderneming wil een werknemer opleiden

 • Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
 • Strategische transformatiesteun
 • Kmo-portefeuille
 • Europees Sociaal Fonds (ESF)
 • Werkbaarheidscheques
 • Job - en taalcoaching

2. De onderneming wil een werkzoekende opleiden

 • Individuele beroepsopleiding 
 • Beroepsinlevingsstage
 • Opleidingsstage 
 • Job - en taalcoaching

 


1. Een werknemer opleiden:

 • Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Als werkgever kan je VOV inzetten om de werknemer op te leiden zodat hij/zij een nieuwe functie zal kunnen uitoefenen, of zijn/haar huidige functie kan blijven uitoefenen indien deze sterk veranderd is. 

Voor meer info, raadpleeg de site www.vlaanderen.be

 • Strategische transformatiesteun

Met de strategische transformatiesteun kunnen kmo’s en grote ondernemingen een strategisch transformatieproject realiseren, zoals bijvoorbeeld het investeren in innovatief materiaal, kantoorruimten of een ambitieus opleidingsprogramma. 

Voor meer info, raadpleeg de site www.vlaio.be

 • Kmo-portefeuille

Voor de aankoop van diensten (opleiding en advies) die de kwaliteit van uw ondernemingen verbeteren, kan de kmo-portefeuille worden gebruikt. Het gaat over advies en opleiding rond verschillende domeinen: IT, HR, marketing & sales, administratie, logistiek, innovatie en strategie.

Voor meer info, raadpleeg de site www.vlaio.be.  

 • Europees Sociaal Fonds (ESF)

ESF ondersteunt ondernemingen die zich inzetten om de arbeidsmarkt te versterken en werkgelegenheid te vergroten. Je kan een subsidie aanvragen voor projecten rond sociale economie, diversiteit op de werkvloer, levenslang leren en het activeren van talenten.  

Voor meer info, raadpleeg de site www.esf-vlaanderen.be.  

 • Werkbaarheidscheques

Werkgevers die investeren in het werkbaar werk van hun werknemers kunnen aanspraak maken op financiële steun. Dit geldt zowel voor kmo’s als voor grote ondernemingen. Je kan met de werkbaarheidscheque een meting of scan aankopen, je laten begeleiden bij het uitvoeren van deze scan of bij het opstellen van een werkbaarheidsplan. Daarnaast kan je de cheque ook inzetten om advies of een opleiding aan te vragen die aandacht heeft voor het psychosociaal welbevinden van werknemers. 

Voor meer info, raadpleeg de site www.vlaanderen.be

 • Gratis job - en taalcoaching in het eerste jaar van tewerkstelling

Wanneer je een medewerker aanwerft die het Nederlands nog niet helemaal beheerst, kan je beroep doen op een gratis taalcoach op de werkvloer. 

Taalcoaching is dé ideale manier om een nieuwe anderstalige medewerker te ondersteunen zodat deze op korte termijn vlot kan meedraaien op de werkvloer. De focus ligt op het aanleren van meteen toepasbare communicatieve vaardigheden, zodat een direct effect zichtbaar zal zijn. 

Meer informatie vind je op de website van de VDAB.

 

2. Een werkzoekende opleiden:

 • Individuele beroepsopleiding (IBO)

Je kan een werkzoekende gedurende maximaal 6 maanden opleiden in jouw bedrijf, zonder loon of RSZ kosten. Je betaalt de werkzoekende enkel een vast maandelijks bedrag. Nadien werf je de werkzoekende aan (verplicht). 

Daarnaast kan je ook een gratis taalcoach inschakelen wanneer de werkzoekende hier nood aan heeft. 

Voor meer info, raadpleeg de site www.vdab.be/ibo 

 • Beroepsinlevingsstage (BIS)

Je kan een werkzoekende op vrijwillige basis een stage laten lopen in jouw bedrijf, zonder loon of RSZ kosten. Je betaalt de werkzoekende enkel een stagevergoeding volgens het wettelijk minimum. Aanwerving na de stage is geen verplichting. 

Voor meer info, raadpleeg de site www.vdab.be/bis

 • Opleidingsstage 

Je kan een werkzoekende die via VDAB een beroep aanleert een stageplaats aanbieden, zonder kosten. Tijdens deze stage krijgt de werkzoekende de kans om het geleerde toe te passen in de praktijk. 

Voor meer info, raadpleeg de site www.vdab.be/stagiair

 • Gratis job- en taalcoaching tijdens de IBO

Wanneer je een medewerker aanwerft die het Nederlands nog niet helemaal beheerst, kan je beroep doen op een gratis taalcoach op de werkvloer. 

Taalcoaching is dé ideale manier om een nieuwe anderstalige medewerker te ondersteunen zodat deze op korte termijn vlot kan meedraaien op de werkvloer. De focus ligt op het aanleren van meteen toepasbare communicatieve vaardigheden, zodat een direct effect zichtbaar zal zijn. 

Voor meer info, raadpleeg de site van VDAB