Vestiging in WalloniŽ en/of Brussel


 

Er zijn vijf stappen die je moet doorlopen om een leerbedrijf te worden:

Overzicht

Stap 1: Het juiste opleidingstraject kiezen
Stap 2: Een erkenningsaanvraag indienen en de voorwaarden afvinken
Stap 3: De perfecte match vinden met een school en/of leerling en een intakegesprek houden
Stap 4: Een overeenkomst afsluiten en het opleidingsplan bespreken
Stap 5: De engagementen nakomen die verbonden zijn aan het afsluiten van de overeenkomst


(De meeste links op deze pagina leiden naar sites die alleen in het Frans beschikbaar zijn).

Stap 1: Het juiste opleidingstraject kiezen 

Het is belangrijk dat de meeste competenties uit een opleiding aan bod kunnen komen op de werkplek. De juiste opleidingen zoeken doe je hier.

Stap 2: Een erkenningsaanvraag indienen en de voorwaarden afvinken

Als je een werkplek wilt aanbieden, moet je een erkenning aanvragen. Je kan een erkenning aanvragen via MON ESPACE. Meer informatie vind je hier. Je neemt best eerst contact op met een onderwijsinstantie. Zij kunnen je ondersteunen in dit proces. Contacteer ons en wij bezorgen jou de juiste contactgegevens van de nodige onderwijsinstellingen.

Zodra de aanvraag is ingediend, start de opleidings- of onderwijsinstelling binnen één maand een procedure. Tijdens deze procedure gaan de bevoegde sectorconsulenten in de vestiging in kwestie na of deze voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden. Dit gebeurt door middel van een bedrijfsbezoek. Van dit bezoek wordt een verslag opgesteld.

De opleidings- of onderwijsinstelling brengt het bedrijf binnen de 8 dagen op de hoogte van de aanvraag tot goedkeuring.

Alle formulieren voor de goedkeuringsprocedure en de werk-studieovereenkomst zijn beschikbaar op de website van l'Office Francophone de la Formation en Alternance (OFFA), onder het tabblad "Vademecum".

Opdat de goedkeuringsprocedure voor alle ondernemingen toegankelijk zou zijn, moet deze procedure door de ondernemingen gecodeerd worden in het OPLA-platform van de OFFA. Voor meer info, klik hier

Erkenningsvoorwaarden:

Voor elke vestiging en elk beroep dat kan worden aangeleerd in alternerend leren moet een aparte erkenning worden aangevraagd. Je kan wel meerdere vestigingen tegelijk laten erkennen. Een erkenning is van toepassing bij alle opleidingscentra (CEFA, IFAPME et SFPME), zonder beperking in de tijd. Om een erkenning te verkrijgen in Brussel en Wallonië, moet je bedrijf:

  • effectief de beroepen uitoefenen waarvoor je erkenning aanvraagt;
  • geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (Banque Carrefour des Entreprises);
  • in orde zijn met sociale en fiscale verplichtingen;
  • niet onderworpen zijn aan een intrekking of weigering van erkenning in het jaar voorafgaand aan het verzoek;
  • een mentor aanduiden voor de betreffende opleiding. Deze mentor is verantwoordelijk voor de opvolging en de begeleiding van de leerling.

De persoon die als mentor wordt aangeduid, moet voldoen aan minstens deze voorwaarden:

  • heeft een minimumervaring van 5 jaar in het beroep waarop het werk-studieprogramma betrekking heeft;
  • heeft een minimumleeftijd van 25 jaar.

De mentor moet een bewijs van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen (uittreksel II, artikel 596.2 uit het Belgische strafregister). Meer informatie zie: emploi.wallonie.be

Voor de mentoren in de handel hebben we een mentoropleiding uitgewerkt. Meer informatie hierover vind je bij ‘mentor worden’.

Stap 3: De perfecte match vinden met een school en/of leerling en een intakegesprek houden

Bij duaal leren brengt de leerling veel tijd door op de werkvloer. Een goede match tussen leerling en werkplek is essentieel. 

In het Franstalige onderwijs gebeurt de matching via de operatoren CEFA, IFAPME en EFP. Meestal zijn het de scholen die de bedrijven contacteren. Op de website van OFFA kan je in het volledige register zoeken naar een geschikte opleiding en bijhorend centrum. Iedere CEFA is verbonden aan één of meerdere scholen van het voltijds secundair onderwijs die technisch- of beroepsonderwijs aanbieden in de 2e en 3e graad.

IFAPME organiseert gedurende het hele schooljaar verkendagen « Découverte Métiers »  waarbij jongeren één of meerdere dagen komen binnenkijken in je onderneming.

Je kan ook steeds rekenen op ondersteuning van ons team. Onder ‘Wie is wie’ vind je onze gegevens en kan je een afspraak maken met jouw sectorconsulent.

Stap 4: Een overeenkomst afsluiten en het opleidingsplan bespreken

Leerling gevonden? De school zal samen met jou een overeenkomst afsluiten en een opleidingsplan uitwerken. 

Voor het Franstalig onderwijs bestaat er maar één type van overeenkomst, le contrat d'alternance. In bijlage van het contract, dat getekend wordt door drie partijen, moet het opleidingsplan zitten.

Voor een contrat d'alternance ontvangt de leerling een progressieve maandelijkse vergoeding die wordt vastgesteld bij de ondertekening van de alternerende opleidingsovereenkomst. Dit evolueert met het niveau van de beroepsvaardigheden, die in elke fase van de opleiding worden beoordeeld.

Met ingang van 1 december 2022 zijn de brutobedragen per maand:

  • op niveau A: € 332,35/maand;
  • op niveau B: € 469,20/maand:
  • op niveau C: € 625,60/maand.

Deze bedragen zijn minima. Indien de werkgever-opleider dit wenst, kan hij hogere bedragen toekennen aan zijn stagiairs. Ook reiskosten worden vergoed.

Voor meer informatie, raadpleeg het Vademecum van OFFA.

Tenslotte moet de mentor samen met de leerling en de school (de trajectbegeleider) het opleidingsplan bespreken en duidelijke afspraken maken. Een opleidingsplan is een vertaling van een beroepsprofiel naar een afgebakende lijst van aan te leren competenties. Ga na welke leeractiviteiten jouw bedrijf kan aanreiken en welke de school op zich neemt. Bespreek hoe en waar de leerling wordt geëvalueerd en hoe hij/zij betrokken wordt bij feedback en evaluatie.

Stap 5: De engagementen nakomen die verbonden zijn aan het afsluiten van de overeenkomst

Raadpleeg hier alle praktische informatie over een modelovereenkomst voor contracten met scholen in het Franstalige onderwijs.

Vergeet tenslotte niet de premies aan te vragen waar u recht op heeft! Voor meer info, klik hier