Vestiging in Vlaanderen en/of Brussel


 

Er zijn vijf stappen die je moet doorlopen om een leerbedrijf te worden:

Overzicht

Stap 1: Het juiste opleidingstraject kiezen
Stap 2: Een erkenningsaanvraag indienen en de voorwaarden afvinken
Stap 3: De perfecte match vinden met een school en/of leerling en een intakegesprek houden
Stap 4: Een overeenkomst afsluiten
Stap 5: De engagementen nakomen die verbonden zijn aan het afsluiten van de overeenkomst


 

Stap 1: Het juiste opleidingstraject kiezen

Het is belangrijk dat de meeste competenties uit een opleiding aan bod kunnen komen op de werkplek. De juiste opleidingen zoeken, doe je hier.

Stap 2: Een erkenningsaanvraag indienen en de voorwaarden afvinken

Als je een werkplek wil aanbieden, moet je een erkenning aanvragen. Je kan een erkenning aanvragen via app.werkplekduaal.be.

Wanneer je voor de eerste keer wilt inloggen in het loket, dient dit via de wettelijke vertegenwoordiger te gebeuren! (zie handleiding)

Binnen de 14 dagen ontvang je de officiële bevestiging. Pas dan kan er een overeenkomst met de jongere worden afgesloten. De erkenning is 5 jaar geldig (of korter indien niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan).

! Deze handige fiches loodsen je doorheen de procedure.

Je moet een erkenning aanvragen voor elke opleiding en voor elke vestiging waar je leerlingen wilt opleiden.

Erkenningsvoorwaarden:

 • De juiste organisatie en bedrijfsuitrusting hebben om de opleiding te kunnen aanbieden.
 • Voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van je organisatie te garanderen.
 • Geen veroordelingen hebben die je organisatie of de leeromgeving van de student in gevaar brengen.
 • Een mentor in je bedrijf aanstellen die:
  • van onberispelijk gedrag is;
  • minstens 25 jaar oud is;
  • minstens 5 jaar ervaring heeft in het beroep.

De aangewezen mentor moet verplicht een mentoropleiding volgen. De mentor moet deze opleiding binnen 1 jaar na de erkenningsaanvraag volgen. Je kan een vrijstelling krijgen voor de mentoropleiding indien de mentor in het bezit is van een pedagogisch diploma of indien de mentor kan aantonen dat hij/zij ervaring heeft in het opleiden/begeleiden op organisatieniveau.

Voor de mentoren in de handel hebben we een mentoropleiding uitgewerkt. Meer informatie vind je in de rubriek 'Mentoropleiding'.

Stap 3: De perfecte match vinden met een school en/of leerling en een intakegesprek houden

Bij duaal leren brengt de leerling veel tijd door op de werkvloer. Een goede match tussen de leerling en de werkplek is essentieel.

Zet jouw onderneming in Vlaanderen in de kijker via het digitale loket app.werkplekduaal.be. Of neem contact op met scholen in de buurt die een opleiding aanbieden voor een beroep in de detailhandel en/of voedingshandel. Je vindt alle scholen die duale opleidingen aanbieden via werkplekduaal of via de onderwijskiezer. Ga na of de werkplek die je aanbiedt aansluit bij de gevolgde opleiding en dat het opleidingsplan kan gerealiseerd worden. 

Je kan ook steeds rekenen op ondersteuning van ons team. Onder ‘Wie is wie’ vind je onze gegevens en kan je een afspraak maken met jouw sectorconsulent.

Stap 4: Een overeenkomst afsluiten

Leerling gevonden? De school zal samen met jou een overeenkomst afsluiten en een opleidingsplan uitwerken.

! Maak de overeenkomst met de school op in de app.werkplekduaal.be. (Zie handleiding 'Toegang app.werkplekduaal.be')

In Vlaanderen bestaan er momenteel nog verschillende soorten overeenkomsten. Welke overeenkomst je precies afsluit, hangt af van het systeem waarin de jongere de opleiding volgt en het aantal uren dat de jongere op de werkplek doorbrengt.

OAO: overeenkomst van alternerende opleiding

 • Gemiddeld 20u/week op de werkplek
 • Leervergoeding OAO
  • 567,00 euro/maand (1ste jaar);
  • 625,60 euro/maand (2e jaar);
  • 674,50 euro/maand (max.).
 • In de OAO maken de school en het bedrijf afspraken over:
  • het opleidingsplan;
  • de opvolging van de leervorderingen met als doel de indienstname van de leerling;
  • feedback.

Voor meer info, klik hier.

SAO: stageovereenkomst alternerende opleiding

 • < 20u/week op de werkplek
 • Onbezoldigd

Tenslotte moet de mentor samen met de leerling en de school (de trajectbegeleider) het opleidingsplan bespreken en duidelijke afspraken maken. Een opleidingsplan is een vertaling van een beroepsprofiel naar een afgebakende lijst van aan te leren competenties. Ga na welke leeractiviteiten jouw bedrijf kan aanreiken en welke de school op zich neemt. Bespreek hoe en waar de leerling wordt geëvalueerd en hoe hij/zij betrokken wordt bij feedback en evaluatie.

Voor meer info, klik hier.

Stap 5: De engagementen nakomen die verbonden zijn aan het afsluiten van de overeenkomst

Bekijk de modelovereenkomst in Vlaanderen en andere infofiches voor bedrijven, zoals de vakantieregeling en sociale verplichtingen (verzekering, preventie,...).

Voor meer info, klik hier.

Vergeet tenslotte niet de premies aan te vragen waar je recht op hebt! Voor meer info, klik hier

 

Meer informatie over de verschillende stappen die je dient te doorlopen, vind je hier.