Werkbaar werk


 

Een sector vol uitdagingen

Tijdens de covid-pandemie is het aantal nieuwe e-commerce gebruikers gestegen naar 1,3 miljoen.
Zo'n 86% van de e-commerce gebruikers koopt nu minstens 1 keer per maand online, in 2020 was dit slechts 56%.

De handel ondergaat enorme evoluties en transformaties door de snel veranderende digitale economie. Hierdoor evolueren de taken van het winkelpersoneel en arbeiders continu. De flexibiliteit die van het personeel gevraagd wordt vereist een zekere veerkracht.

Levenslang leren: bij de top in Europa

Met de digitalisering van de handel wijzigen de jobs van de winkel- en magazijnmedewerkers ingrijpend. Door in te zetten op levenslang leren kan er aan upskilling en reskilling van competenties gedaan worden.

De Belgische handelaars (detailhandel, groothandel, transport en horeca) doen het zeer goed op dit vlak. 2,2% van de loonkost wordt geïnvesteerd in levenslang leren, tegenover 2,1% in Frankrijk, 1,6% in Nederland, 1,5% gemiddeld in Europa en 0,9% in Duitsland. Enkel opleidingsland Denemarken doet het beter met 4,6% investeringen.

Bekijk hier het aanbod van sectorale opleidingen.

Tevreden werknemers

Autonomie in de job, polyvalente taken, opleidingskansen en vooruitzichten, … zijn elementen die bijdragen aan de werkbaarheid van de job en zo ook aan de arbeidstevredenheid van de werknemers. Om het werk werkbaar te houden, heeft de Vlaamse overheid enkele initiatieven gelanceerd zoals de werkbaarheidscheque. Bij werkbaar werk blijven werknemers langer en met meer goesting aan de slag. Het zorgt er ook voor dat meer mensen aan de slag kunnen in gemiddeld langere loopbanen.

  • Maar wat zijn deze werkbaarheidscheques precies?

Met de werkbaarheidscheque krijgt een onderneming de financiële steun om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en zo de arbeidsomstandigheden en het psychosociaal welbevinden in de onderneming duurzaam te verbeteren. De werkbaarheidscheque zal ook in 2022 kunnen aangevraagd worden.   

  • U kan ook beroep doen op een GOB of Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- & Bemiddelingscentra.

Waarvoor juist?

  1. Gespecialiseerde jobcoaching: is toegankelijk voor elke werknemer (ongeacht diens anciënniteit) die ondersteuningsnoden heeft door een gezondheidsprobleem of arbeidsbelemmering, dit in de zeer ruime zin van het woord: bv. motivatie- en gedragsproblemen, stress & wellbeing, integreren in een team, arbeidshandicap,...
  2. Gespecialiseerd werkplekleren: deze begeleiding focust op werkzoekenden die door een gezondheidsprobleem of arbeidsbelemmering inderdaad drempels ondervinden om de aansluiting (opnieuw) te vinden met de arbeidsmarkt.

Enkel erkende GOB's mogen deze dienstverlening uitoefenen. De dienstverlening is een initiatief van VDAB en wordt gesubsidieerd met overheidsgelden.

Getuigenis Steven Vanpoucke, supermarktmanager Ahold Delhaize

"Het is niet gemakkelijk om plots aan de slag te gaan in de rol van teamleader. Manager Steven zag een grote kans in de GOB ondersteuning om de nieuwe teamleader Sven in zijn functie in te werken. Na een open gesprek kwamen ze overeen om voluit te gaan voor de ondersteuning van Vokans.
En zo kwam Luc in beeld, een coach van Vokans. Hij zorgde er voor dat Sven wist welke kwaliteiten hij kon inzetten: wat zijn z’n eigen waarden, normen, vaardigheden? Welke competenties zijn er nodig voor de rol van teamleader? Hoe matcht dit alles met de verwachtingen binnen Albert Heijn? Luc vertrok steeds vanuit de persoonlijkheid van Sven.
Kopiëren van een andere teamleader werkt niet op langere termijn: je moet steeds vanuit je eigen vaardigheden vertrekken om je goed te voelen, zowel op het werk als privé. Luc linkte bepaalde tools aan het persoonlijke verhaal en de ontwikkelingspunten van Sven, die hij kon uittesten. Het geleerde werd onmiddellijk in de praktijk gebracht, wat vaak het beste resultaat geeft.
Doordat Sven ook na de begeleiding met de verschillende tools verder kan, maakt dat hij kan blijven groeien.
Het is echt een verademing dat dit project bestaat. Daarnaast is het een volledig gesubsidieerde service. Ik ben fan!"

Gespecialiseerde jobcoaching is ook toegankelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in die zin dat het hier om werknemers zou gaan die na lange afwezigheid terugkeren naar hun job. Deelnemers aan deze dienstverlening zijn dus steeds mensen die onder contract staan.