Opleidingen


 

Duaal leren is mogelijk voor iedereen die niet langer voltijds leerplichtig is. Concreet wil dit zeggen dat jongeren vanaf 15 jaar kunnen kiezen voor een duaal leertraject.

1. Het Nederlandstalige onderwijs

In het Nederlandstalig onderwijs worden duale opleidingen georganiseerd in het secundair onderwijs (TSO, BSO, BuSO), het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) en in de leertijd.

Winkelbediende, aanvuller, kassier, verkoper, commercieel assistent duaal, commerciële organisatie duaalmagazijnmedewerker duaallogistiek duaalslagerij duaal, ...

Een volledig overzicht van de types opleidingen in het Nederlandstalige onderwijs die kunnen leiden tot een job in de handel, vind je de website van het Duaal Leren en op Onderwijskiezer onder Duale Leren of Leren & Werken

2. Het Franstalig onderwijs

(De links leiden naar sites die enkel in het Frans beschikbaar zijn).

In het Franstalig onderwijs zijn er alternerende opleidingen in het ‘secondaire de plein exercice’ (CEFA), l’apprentissage (IFAPME en SFPME) en voor de 18+ is er de opleiding van chef d’entreprise

Hier vind je een volledig overzicht van de opleidingen die kunnen leiden tot een job in de handel alsook de informatie van de jaarlijkse studie-informatiebeurs.