Nieuws


 

Overzicht

 


Save the date Duale Dagen van de Retail

Afgelopen jaar organiseerde  organiseerde Commerce Training Duale Dagen in 4 steden.

Hét netwerkmoment voor scholen en bedrijven hand in hand met boeiende workshops rond mentorschap, bouwstenen van een sterke stages en nog zo veel meer.

Wil jij dit najaar ook deelnemen? Noteer dan alvast volgende data in jouw agenda:

  • Antwerpen: 06/06/2023
  • West-Vlaanderen: 08/06/2023 

 

Infosessie Duaal Leren voor winkelmedewerkers en -managers

Uitnodiging Infosessie Duaal Leren voor winkelmedewerkers en -managers

Duaal Leren?  

Een nieuw schooljaar is gestart met hopelijk veel leerlingen in een duaal leertraject. Binnenkort start hun zoektocht naar een geschikte leerwerkplek. Zijn jouw medewerkers klaar om hen een warm onthaal te geven en mee op te leiden?   

Om een antwoord te bieden op al hun vragen en bezorgdheden organiseren incompany infosessies voor winkelmedewerkers en -managers dit najaar: 

Wanneer? 

📅 Te bespreken (vb. meeting van de districtmanager met de filiaalmanagers)

Wat? 

✔️ Welke administratie hoort erbij? 

✔️Hoe kom je in contact met een leerling of een school? 

✔️Wat betekent het om een mentor te zijn? 

Hoe? 

🏢 We komen graag langs om voor een groep medewerkers de infosessie te organiseren. Vraag hier jouw incompany infosessie aan

 

Samen maken we van Duaal een succesverhaal.                    

 

16 maart 2022 - Actu Comeos vzw

Opleidingssubsidies voor jongeren in de handel goedgekeurd

Goed nieuws voor de paritaire comités van de voedingshandel en de detailhandel: hun gemeenschappelijke ambitieuze projectvoorstel om acties te organiseren voor jongeren uit risicogroepen (-26 jaar) werd goegekeurd! Hierdoor kunnen we meer jongeren naar de sector leiden via coaching en opleiding.

De oproep werd gelanceerd door minister Dermagne en de FOD WASO om sectoren extra middelen te geven en deze doelgroep de kans te geven op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. Jongeren zijn ook hard getroffen door de COVID-19-crisis. Zij vonden tijdens deze periode minder aansluiting bij de arbeidsmarkt dan voor de crisis.

Voor alle sectoren samen werd 43% van de aanvragen, binnen een gesloten budgettaire enveloppe van 12 miljoen euro, goedgekeurd. Voor de handel, een grote sector, werd 100% van de ingediende projecten goedgekeurd.

In de voedingshandel en de detailhandel samen zijn er zo’n 40.000 jongeren tewerkgesteld en bieden de talrijke openstaande vacatures een eerste werkervaring voor jongeren zonder ervaring en met een korte scholingsgraad. Opleiding gebeurt vaak op de werkvloer via coaching, duaal leren, IBO/PFI, enz. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, ook sterk voelbaar in de handel, zijn deze ingroeibanen en opleidingsstelsels nog belangrijker geworden.

Het project biedt het team van Commerce Training (nieuwe opleidingstak van de sociale fondsen PC119/202/311/312) de mogelijkheid om handelsondernemingen extra te ondersteunen om jongeren naar de sector te leiden, te coachen en op te leiden.

De 8 opgenomen acties handelen rond 4 grote thema’s:

De brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt, rekruteren en imagoversterking van de jobs, opleiden en diversiteit. Dit project loopt voor alle acties van 1 april 2022 tot 31 december 2023, dus een periode van 21 maanden.

Onderwijs-arbeidsmarkt

  • Onderwijscoach: de grote uitdaging bestaat erin meer scholen en leerlingen warm te maken voor een duale of alternerende opleiding in de verkoop. Uit cijfers van onder meer IFAPME blijkt dat na het traject duaal leren 80% à 90% van deze jongeren daarna in onze sector aan het werk gaat. Hiermee willen we ook de tegenstelling aanpakken dat er meer stageplaatsen dan leerlingen in alternerende opleidingen zijn. Hiervoor zal een onderwijscoach worden aangesteld om met een concreet actie- en communicatieplan scholen en leerlingen in heel België te benaderen. We beogen hierbij een verhoging van 5% extra leerlingen in onze sector.
  • Mentoropleiding: om leerlingen in alternerende opleidingen, over heel België, optimaal te coachen en op te leiden op de werkvloer is de aanwezigheid van een bekwame mentor cruciaal. Daarom willen we 500 cursisten, jullie werknemers, in de komende 2 jaar opleiden aan de hand van de erkende sectorale mentoropleiding. Dit zal niet enkel de kans op slagen vergroten bij duale opleidingen maar zal ook helpen om jonge nieuwe werknemers te begeleiden bij de integratie op de arbeidsmarkt.

Rekruteren en imagoversterking

  • Loopbaancoach: net afgestudeerden of leerlingen die een stageplaats zoeken missen vaak competenties om zichzelf als kandidaat in de kijker te zetten bij de onderneming. Een basis sollicitatietraining of de toetsing van hun sterke en minder sterke punten aan de gevraagde competenties, of de vereiste werkattitude komt te weinig of niet aan bod in het voorgaande schooltraject. Daarom willen we met interactief, digitaal didactisch materiaal een beknopte werk-attitudetraining geven jongeren optimaal voorbereiden op een loopbaan in de handelssector.
  • Promotiefilmpjes beroepen: sinds de coronacrisis ondervindt de sector hoe moeilijk het is om de vele openstaande vacatures in te vullen en om de juiste kandidaten aan te trekken. Dit project omvat de realisatie en verspreiding van aantrekkelijke video’s over 8 functies/jobs om jonge schoolverlaters en werkzoekenden warm te maken voor de verschillende jobs in de sector. Via korte teasers op sociale media worden de jongeren gegidst naar de volledige video’s, job omschrijvingen, vacatures, opleidingen en werkplekleren.

Opleidingen

  • Digitale opleidingsmodules: met korte digitale, aantrekkelijke en laagdrempelige opleidingen wensen we competentieversterkend te werken en meer jonge werknemers te bereiken met het sectoraal opleidingsaanbod (2.000 werknemers in de periode 2022-2023). Deze opleidingen kunnen hen weerbaarder maken op de arbeidsmarkt en de sector verder professionaliseren. De modules zullen ruim beschikbaar gesteld worden en handelen rond 8 thema’s.  We houden hierbij rekening met anderstaligen. Denk aan digitale basisvaardigheden in de sector, omgaan met verandering, diversiteit, ergonomie... Deze online opleidingen kunnen in de vorm zijn van video, e-learning, app, …
  • Opleiding slager: jongeren een erkende opleiding tot het knelpuntberoep van slager laten volgen, alsook aanverwanten zoals medewerker slagerij, slager distributie, bereider van vleesproducten, vleesbewerker en -bereider. We wensen 225 kandidaten toe te leiden naar deze functies via erkende opleidingsverstrekkers zoals CVO’s, Syntra’s, VDAB, IFAPME, Epicuris en andere. 

Diversiteit

  • Sectorale gids Diversiteit & Inclusie: het bundelen van acties, best practices, getuigenissen,... in een digitale gids. Jongeren uit risicogroepen worden onder andere geconfronteerd met discriminatie op het vlak van afkomst, leeftijd, handicap... Dit willen we tegengaan met een sectoraal actieplan en een praktische gids met best practices uit de sector. We willen ook het imago versterken van de handel als sector die openstaat voor jong divers talent.
  • Audits toegankelijkheid jonge werknemers met een beperking: samen met de organisaties Inter in Vlaanderen en CAWAB in de Franse Gemeenschap zetten we in op toegankelijke werkplekken voor jonge potentiële werknemers met een beperking. Aan de hand van zeer praktische audits bij een 20-tal werkplekken kunnen zeer concrete adviezen aan bedrijven gegeven worden (fysiek, technologisch, onthaal en opleiding...) om zo deuren te openen voor jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: www.comeos.be